Kontakt

\'Społem\' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Świdniku
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14
21-040 Świdnik

NIP: 713-000-56-20
REGON: 000919068

Telefon: 81 751-77-10

Fax: 81 751-77-26

E-mail: handel@swidnik.spolem.org.pl

Jak do nas trafić?  Mapa

 

 

(81) 751-26-69 Prezes Zarządu
(81) 751-39-67 Główny Księgowy

(81) 751-77-11 Sekcja Finansów i Kadr
(81) 751-36-62 Sekcja Finansów i Kadr - Kasa
(81) 751-77-26 Sekcja Handlu i Administracji - Administracja
(81) 751-77-28 Sekcja Handlu i Administracji - Handel 
 

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest \'Społem\' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Świdniku, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14, 21-040 Świdnik.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem \'Społem\' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Świdniku, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14, 21-040 Świdnik; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego handel@swidnik.spolem.org.pl