Członkowie


Statut "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Świdniku (link poniżej)
Statut "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Świdniku

Deklaracja przystąpienia do "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Świdniku (link poniżej)

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni

Oprócz wypełnienia deklaracji, należy wnieść:

1. Wpisowe w kwocie 50zł

2. Udział członkowski 500zł