Zarząd

Zarząd Spółdzielni:
Prezes Zarządu: Barbara Rodak 
Pełnomocnicy Zarządu: Maria Szewczyk, Piotr Porębiak