Zarząd

Zarząd Spółdzielni:
Prezes Zarządu: Antoni Dejko
Pełnomocnicy Zarządu: Barbara Rodak, Maria Szewczyk