Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółdzielni: 
Przewodniczący - Antoni Dejko
Z-ca przewodniczącego - Krystyna Ryfka
Sekretarz - Lilla Antoń
Członek RN - Zofia Dębicka
Członek RN - Ewa Rola
Członek RN - Jan Jabłoński
Członek RN - Stanisław Mazur