Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółdzielni: 
Przewodniczący - Jan Szkodziński
Z-ca przewodniczącego - Alicja Szaliłow
Sekretarz - Piotr Porębiak
Członek RN - Mieczysława Mazur
Członek RN - Marek Kozak
Członek RN - Grażyna Wach
Członek RN - Sebastian Janik